Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Utvärdering

Vi tar tacksamt emot dina synpunkter på årets konferens

Har dagens konferens gett dig något som du har användning för i ditt dagliga arbete?


Har dagens konferens gett dig något som du har användning för i ditt dagliga arbete?Inom vilket område är du verksam?


Inom vilket område är du verksam?


Hur deltog du på årets konferens?


Hur deltog du på årets konferens?


För dig som deltog på distans hur upplevde du:


Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt
Ljud

Bild

Känsla för att vara inkluderad

Möjlighet att ställa frågor och vara interaktiv

Deltog du hela eller del av dag?


Deltog du hela eller del av dag?
Vad är ditt helhetsintryck av dagen


Vad är ditt helhetsintryck av dagen

Hur fick du information om konferensen?


Hur fick du information om konferensen?
Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131