Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Om GITS

GITS är en organisationsneutral funktion mellan VGR och de 49 kommunerna i Västra Götaland. Vi jobbar med frågor som rör förutsättningar för samverkan såsom identitet och behörighet och eTjänstekort (SITHS) och informationsöverföring mellan huvudmän, tex vid samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131