VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Beredningsgrupp VGK

Beredningsgrupp VGK består av representanter från de fyra kommunalförbunden med expertis och ansvar inom socialtjänst- och/eller hälso- och sjukvårdsområdet.

Ansvarsområde

Beredningsgrupp VGK arbetar med alla kommunala frågor inom socialtjänst och/eller hälso- och sjukvårdsområdet på uppdrag av Ledningsgruppen VGK. Man företräder kommunerna även i många andra frågor inom välfärdsområdet. Gruppen har fullt mandat att behandla och avgöra frågor som inte bedöms som principiella eller på annat sätt bör underställas ledningsgruppens beslut. Beredningsgrupp VGK bereder även samverkansfrågor med VGR som ska behandlas i Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG.

Representanter 2022

Boråsregionen - Sjuhärads Kommunalförbund:

Fyrbodals Kommunalförbund:

Skaraborgs Kommunalförbund:

Göteborgsregionens Kommunalförbund:

Göteborgs Stad:

VästKom:Mötestider 2022
 • 12 januari
 • 2 februari
 • 23 februari
 • 16 mars
 • 6 april
 • 4 maj
 • 1 juni
 • 22 juni
 • 24 augusti
 • 14-15 september
 • 5 oktober
 • 15 oktober
 • 5 december
Minnesanteckningar

Senast publicerad