VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Vi rekryterar DELPROJEKTLEDARE

Just nu rekryterar vi ett antal DELPROJEKTLEDARE till FVM-projektet

I rollen som delprojektledare är du ansvarig för att samordna dialog och mötesformer mellan kommunerna och VGRs sakkunniga. Du ansvarar för att lyssna in, värdera och förmedla information och aktiviteter. Du ansvarar också för att ditt arbete koordineras med övriga delprojekt till en helhet för projektet, kommunerna och i förlängningen invånaren som ska ha nytta av tjänsten.

Läs mer om vilka roller vi har vakanta!

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084