VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Ledarforum 9 oktober 2020

Idag, fredagen den 9 oktober, hålls ett möte med över 300 ledare från alla olika huvudmän inom Vård och Omsorg i Västra Götalands län.

Samtliga kommunchefer, utbildningschefer och socialchefer (vård och omsorg) är inbjudna och deltar tillsammans med ledare från VGR och privata vårdgivare.

Fokus för mötet är förändringsprogrammet Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM), där vi driver utveckling av hälso- och sjukvården, inklusive elevhälsa och samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården. Detta är ett förändringsprogram som ska stödja samarbetet ur ett invånarperspektiv, såväl för unga som för äldre och alla däremellan - inkluderat behoven för de mest sjuka och de utan besvär.

Mötet spelas in och kommer att göras tillgängligt i efterhand på https://www.vgregion.se/ledarforumFVMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ann-Sofi Lodin, regiondirektör VGR, och Ann-Charlotte Järnström, direktör VästKom, inför det första Ledarforum FVM.
Ta del av hela Ledarforum FVM när det passar dig, på en tid som fungerar för dig. Du hittar länken på vardsamverkan.se

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084