VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Målbilden Tim header 900x250

Tim

Filmen om Tim visualiserar hur invånaren kan dra nytta av offentlig sektors digitalisering. Filmen om Tim visualiserar möjligheterna med bland annat den nationella visionen för eHälsa 2025.

Resan med Tim (Bakgrund) Resan började med att en medarbetare från en kommun i Skaraborg kom med ett tips om Tim och hans grundare Robert Steen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Målbilden, filmen om Tim, beslutades av Västra Götalands Digitaliseringsråd. Tim sågs som en bra visualisering för arbetet för "en offentlig sektor", vilket är huvudsyftet inom arbetet med den regionala digitala agendan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I maj 2018 anordnade VästKom, VGR och Göteborgs stad tillsammans med nationella aktörer konferensen "Offentliga Rummet". Där Robert Steen (Oslo) och Tim var plenarpass för de 1200 deltagarna.

Tim togs därefter med till VästKoms styrelse där man i juni 2019 fattade beslut om att ställa sig bakom Tim som målbild för att visualisera digitaliseringens möjligheter. Samtidigt rekommenderades kommunalförbunden och kommuner att göra detsamma.

Filmen om Tim

Varför pratar Tim Norska?

Tims ursprung är ju från Norge, men varför finns det bara svensk text och inte svenskt tal?
I Sverige finns 290 kommuner, 49 av dessa finns i Västra Götaland. I Västra Götaland, såväl som i andra delar av landet finns goda exempel. Men många kommuner har svårt att återanvända andras goda exempel. Med den bakgrunden valde Digitaliseringsrådet att enbart texta Tim, inte göra en ny Tim, inte en justerad Tim. Utan vi har valt att återanvända, vilket vi fått förtroendet från Oslo att göra.

Mer Tim till folket

Vill du låna en av våra stora skyltar med Tim. Vill du ha ett klistermärke, eller kanske en liten figur att ställa på bordet. Hör av dig till info@vastkom.se

Vision eHälsa 2025

Varför är Tim viktig?

Vision eHälsa 2025, som exempel, har som mål att Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Den nya strategin har 4 inriktningsmål:

  1. Individen som medskapare
  2. Rätt information och kunskap
  3. Trygg och säker informationshantering
  4. Utveckling och digital transformation i samverkan

För att sträva mot dessa mål krävs en förståelse för vart den resan bär. Tim kan visualisera det på ett bra sätt och ökar förståelsen för de offentliga aktörernas utvecklingsarbete. Såväl vad gäller inom ramen för vision eHälsa 2025 som andra nationella, regionala och lokala strategier och utvecklingsarbeten.

Nationellt följer man upp huruvida kommuner har strategier för sitt utvecklingsarbete. Ett tidigare stöd som VästKom genomförde var arbetet med "handlingsplan för trygghet, service och delaktighet".

 

Senast publicerad