VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Bättre hälsa med digitalisering av vården

Närbild på handled smart watch

Det ska bli lättare för invånare att ha koll på sin egen hälsa. Samtidigt kommer vården, skolan och socialtjänsten jobba mer lika för att enklare se mönster och hitta sätt att förebygga ohälsa. Detta är målbilden för "Framtidens vårdinformationsmiljö", som under nu 2023 har bytt namn. Programmet Millennium representerar utrullningen av det nya systemstödet medan Hälso- och sjukvårdens digitalisering pekar på den reformering av vården som krävs för att ge invånaren en sammanhållen vård.

Detta är ett unikt samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR, privata vårdgivare och länets 49 kommuner med syfte att kunna följa invånarens hälsoinformation i realtid, dela data och därmed ta bättre beslut.

Gemensamma arbetssätt

Patienten, eleven eller invånaren ska inte behöva bekymra sig om vilken huvudman som ger vården eller det förebyggande hälsoarbetet. Digitaliseringen är ett viktigt redskap för att förenkla samarbetet mellan vårdgivarna.

- Vi vill att vården ska upplevas sömlös. Förändrade arbetssätt ska också skapa en god arbetsmiljö och låta våra medarbetare jobba med det de är bäst på; vård- och omsorg, säger Maria Jonsson, förvaltningschef vård- och äldreförvaltningen Borås Stad.

Pågående projekt

Informationsdelning mellan vårdgivare - Millennium
Program Millennium Option 1 på VästKom har i uppdrag att stödja, samordna och koordinera införandet av systemstödet Millennium.

Mer information hittar du här

Verksamhetssystem Kommunal primärvård
VästKom har i uppdrag att fortsätta det gemensamma standardiseringsarbetet och tillsammans med kommunrepresentanter ta fram ett gemensamt upphandlingsunderlag som löpande kan utvecklas för kravställning och därmed leveranser från leverantörer.

Arbetet samordnas av eva.lidslot@vastkom.se

Verksamhetssystem Elevhälsa
Samtliga 49 kommuner i länet använder olika system för Elevhälsa, varav två är dominerande. Förhoppningen är att kommunerna gemensamt ska arbeta med standardisering och ta fram gemensamma upphandlingsunderlag som löpande kan utvecklas för kravställning och därmed leveranser från leverantörer.

Arbetet samordnas av anna.lindelof@vastkom.se

Digitala hjälpmedel i samverkan
Mer info på vårdsamverkan.se Länk till annan webbplats.

Senast publicerad