VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nulägesbeskrivning Digitalisering 2021

Under hösten 2021 har en gemensam beskrivning av kommunernas nuläge samt befintliga gemensamma arbeten inom digitaliseringsområdet, inklusive strukturer för bredband, tagits fram. Resultatet är en kunskapsöversikt i tre delar.

Bakgrund

Arbetet grundar sig i VästKoms verksamhetsplan för 2021 – 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inom de två områdena Digitalisering inom vård och omsorg samt Grundläggande förutsättningar för digitalisering. Uppdraget har genomförts av digitaliseringsstrateg och färdigställdes under november då resultatet även rapporterades till SSVIT. Avsikten har varit att visa på de gemensamma arbeten kommunerna gör, inom det verksamhetsområde vi tolkar in finns inom verksamhetsplanens digitaliseringsområde oavsett vilken organisation det har landat under, i syfte att stötta det kommunala uppdraget.

Resultat

Det framtagna materialet är en kunskapsöversikt i tre delar som sammanfattar ett gemensamt nuläge för kommuner i november 2021.

Det finns naturligtvis många olika typer av underlag från en mängd olika aktörer som skulle kunna bidra till en mer total och komplex bild så för att göra materialet överskådligt och möjligt att ta till sig har arbetet förfinats utifrån ett antal kriterier.
Det första kriteriet är övergripande och används i samtliga tre delar av kunskapsöversikten

  • Berör kommuners arbete inom digitaliseringsområdet, inom ramen för VästKoms verksamhetsplan.

De tre övriga kriterierna vänder sig enbart till vardera del i kunskapsöversikten.

  • Kunskapsmaterial - Öppet publicerat material som utgör en sammanfattning av kunskap framtagen i eller för samverkan från 2020 och framåt.
  • Pågående utvecklings-/innovationsarbeten - Öppet sökbara och resurssatta utvecklings-/innovations-arbete med aktiviteter under 2021 och framåt.
  • Aktiva Forum - Aktiva samverkansforum med aktiviteter under 2021 och framåt.

Fortsatt arbete

Under arbetets gång har det även blivit tydligt att kunskapsöversikten bör kompletteras med ett lokalt nuläge för att bättre förstå resurssättning och möjligheten till framdrift, i kommunernas egna uppdrag och de som de valt att driva gemensamt.
SSVIT har därför beslutat att ett kompletterande arbete ska göras under vintern 2021/2022.
Det kompletterande arbetet ska samla det lokala nuläget genom en enkät som efterfrågar varje enskild kommuns, kommunalförbunds och samorganisationen VästKoms strategidokument samt budget för arbetet med digitalisering.

Bild på första delen i kunskapsunderlaget

Bit av Kunskapsunderlagets första del Kunskapsmaterial

Senast publicerad