VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Digitaliseringsstrategens roll

Syfte

 • Initiera och samordna frågor relaterade till eSamhället, för de 49 kommunerna i Västra Götaland

Rollen innebär att

 • Utreda frågor relaterade till måldokument för de 49 kommunerna i Västra Götaland
 • Informera och föra dialog med kommunernas företrädare

Ansvar/arbetsuppgifter

 • Tillsammans med företrädare från kommuner och Västra Götalands övriga kommunalförbund organisera, samordna och driva arbetet med VGK:s framtagna måldokument
 • Följa frågor relaterade till eSamhället på nationell nivå
 • Genom omvärldsbevakning identifiera frågeställningar kring eSamhället som man med fördel kan arbeta med tillsammans på VGK-nivå
 • Föra fram exempelvis förbundsspecifika frågor till arkitekturledningsgruppen
 • Ta fram underlag för beslut till ALVG och SSVIT
 • Besöka och diskutera fokusfrågor på plats i kommunalförbundets medlemskommuner

Mandat/befogenhet

 • Genomför enligt beslut i SSVIT/SITIV
 • Kalla utsedda kontaktpersoner till möten

Ekonomi

 • Genom de 49 kommunerna i Västra Götaland finansieras arbetet.  ​

Organisatorisk placering

 • Kommunalförbunden

Senast publicerad