VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Digitaliseringstrateger på VästKom

Under 2008-2020 har kommunerna i Västra Götaland finansierar eSamordnare för att driva på arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av IT. Dessa tjänster har under perioden varit anställda på respektive delregionalt kommunalförbund (Boråsregionen, Fyrbodal, Göteborgsregionen, Skaraborg).

Från 2021 är VästKom tillsammans med kommunalförbunden överens om att fortsätta arbetet, med en tydligare arbetsledning från VästKom. Genom detta har VästKom nu en Digitaliseringsstrateg (totalt fyra) placerade hos varje kommunalförbund. Uppdraget är fortsatt detsamma, att stödja kommunerna och ytterst invånarna i att öka utvecklingstakten i de frågor som digitalisering är en möjliggörare.

Digitaliseringsstrateger

Fyrbodal kommunalförbund

Vakant


Göteborgsregionen kommunalförbund

Skaraborgs kommunalförbund

Vakant


Boråsregionens kommunalförbund

Vakant


Senast publicerad