VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Jobba hos oss

Vi tar tag i de stora frågorna i samhället och jobbar för att Västra Götalands invånare ska få nytta av våra ansträningar och vår kunskap. Att jobba hos oss är inspirerande, spännande och givande.


Just nu söker vi DELPROJEKTLEDARE till projektet FVM - Framtidens Vårdinformationsmiljö

Inom ramen för det regionala samarbetet Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) ansvarar VästKom för ett koordinerande projekt kallat Kommun-FVM. Projektet ansvarar för relationerna mellan avtalsparterna, de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen som driver arbetet med FVM i programform.

Inom VästKoms ansvar ligger att koordinera kompetenser och kunskap in och ut från programmet. Detta görs inom ett flertal olika områden som exempelvis verksamhetsfrågor, utbildning, förändringsledning, support och förvaltning samt teknik. ​

Till projektet söker vi nu ytterligare resurser för att kunna uppfylla krav och förväntan från avtalsparterna.

I rollen som delprojektledare är du ansvarig för att samordna dialog och mötesformer mellan kommunerna och VGRs sakkunniga. Du ansvarar för att lyssna in, värdera och förmedla information och aktiviteter. Du ansvarar också för att ditt arbete koordineras med övriga delprojekt till en helhet för projektet, kommunerna och i förlängningen invånaren som ska ha nytta av tjänsten.

För att lyckas i rollen behöver du gedigen erfarenhet och förmåga inom det aktuella området. Du behöver kunna betrakta utmaningar, frågeställningar och samordningsfrågor utifrån ett regionalt perspektiv. Du behöver kunna ta ansvar och leda dig själv, göra egna överväganden och förslag till beslut. Du behöver också ha förmåga att inte bara betrakta ditt eget ansvarsområde utan sätta det i relation till de andra delprojekten och den gemensamma helheten.


Generell rollbeskrivning för delprojektledare​

 • Att leda, koordinera och samordna information och underlag inom det egna ansvarsområdet mellan de berörda kommunerna och mellan programmet FVM och kommunerna
 • Vara insatt i projektets styrdokument​
 • Delta i programmets FVM möten för att med aktuell information stödja projektet​
 • Upprätta tidsplan för mötesbokningar med kommuner och programrepresentanter​
 • Genomföra och hålla i möten med kommuner ​
 • Låta förmågor och experter från programmet/kommunerna mötas för kompetensöverföring​
 • Ta stöd av kompetens och förmågor inom kommunerna för att föra delprojekt framåt
 • Kommunicera och förmedla information och underlag​
 • Delta på projektmöten, rapportera till projektteamet, lyfta det som är av samordningsvärde för att uppnå målen​
 • Stödja kommunerna att ta fram relevanta underlag för analys, risk, tid eller beslut i samverkan
 • Vid behov ta fram eller begära stöd för att ta fram underlag för kommunerna, projektet eller exempelvis styrgrupp
 • Leverera status till projektet

I de flesta fall är uppdraget på 100% men bygger på flexibilitet.

Projektanställning på 1 eller 2 år, men kan även fungera som Tjänsteköp.

Som IT-ansvarig är du inom projektet ansvarig för koordinationen inom IT mellan FVM-programmets representanter i VGR och de 49 kommunerna.

Du har förståelse för helheten, infrastruktur och driftsfrågor, integrationer, migrering, arkitektur, GIP, IAM och ex. säkerhetsfrågor​


Placeringsort: Flexibel. VästKom har kontor i Goteborg

Datum för tillsättning: Rekrytering sker löpande

Sista dag för ansökan: 2020-11-30 (tiden är förlängd från 2020-09-31)

Ansökan med CV och ett personligt brev skickas till: info@vastkom.se

Frågor besvaras av Projektledare Monica Edgren

Telefon 073- 712 27 44

Senast publicerad 2020-11-05


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084