Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Konferens - Digitalisering i Praktiken

I samverkan mellan Hälsoakademin Väst, GITS, Kommunakademin Väst, Högskolan Väst och Interreg-projektet eTeam planeras återigen konferensen ”Digitalisering i praktiken inom hälsa, vård och omsorg”.

Fokus för 2022 är - Krav och möjlighet att ta del av information.

Syfte: Förbättra samverkan, få fram nya områden att arbeta med och undersöka tillsammans med akademi samt forsknings- och utvecklingsenheter

Målgrupp: Kliniskt verksamma, studenter och övriga med intresse för dagens innehåll, som arbetar inom vård och omsorg i Västra Götaland och Högskolan Väst. Konferensen vänder sig även till politiker och chefer inom ovan verksamheter.

PROGRAM

Planering av program pågår.

Konferensinfo

När: 24 maj 2022

SAVE THE DATE!Presentationer

Här kommer samtliga presentationer för dagen tillgängliggöras.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131