Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Ledningsråd

Ledningsråd samordnad hälsa, vård och omsorg säkerställer fortsatt förvaltning och utveckling av överenskommelse och riktlinje mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt riktlinje för samordnad individuell plan (SIP) i Västra Götland samt ansvarar för IT-tjänsten SAMSA. Ledningsrådet beslutar även om årlig förvaltningsplan Pdf, 427 kB.

Mötesdatum ledningsråd 2022:

Vår: 3/2, 21/4, 7/6 Höst: 12/6, 19/10, 29/11

VästKom
Malin Swärd, Ordförande

Västra Götalandsregionen
Lone Dockered, Vice ordförande

Kommun och sjukvård, samverkan i Göteborgsområdet

Carin Bringestedt, Avdelningschef hälso och sjukvård

Erika Hägg, Förvaltningschef Partille kommun

Maria Taranger, Verksamhetschef SU

Annika Leidenhed, PVO-Chef Närhälsan

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Marie Elm, MAS Borås stad

Maria Glemfelt, Verksamhetscontroller Södra Älvsborgs Sjukhus

Närvårdssamverkan SAMLA

Anita Hedström, Förvaltningschef Alingsås Kommun

Jenny Nilsson, Verksamhetschef Medpro clinic Noltorp

SIMBA

Ann-Charlotte Nyrén, Verksamhetschef hälso och sjukvård Tjörns kommun

Anna Lindqvist, Enhetschef Geriatrik, neurologi och rehabilitering Sjukhusen i Väster / Kungälvs sjukhus

Vårdsamverkan Fyrbodal

Carola Murås, Enhetschef Vårdsamverkan Fyrbodal

Eva Andersson, Socialchef Lysekils kommun

Vårdsamverkan Skaraborg

Beate Poetzsch, Områdeschef Närhälsan

Lotta Hjoberg, Vård och omsorgschef, Lidköpings kommun


Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131