Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Reservrutin

Spara ner dessa dokument eller skriv ut dem i förväg då kris kan påverka även denna webbsida!

Blanketterna nedan är i Wordformat och är ifyllningsbara. Ladda ner dokumenten och aktivera redigering

Ange alltid personnummer i sidhuvudet på blanketterna för säkrare hantering hos mottagaren

Samtliga nedan förekommande filer i ett ZIP arkiv: Reservrutin SAMSA Zip, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Lathund Reservrutin

Lathund Reservrutin SAMSA 2020-11-03 Pdf, 208 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakter

SAMSA - Kontakter. Word, 55 kB, öppnas i nytt fönster. Bifogas varje informationsöverföring

Blanketter

Reservrutin SAMSA - Administrativ meddelande Word, 70 kB, öppnas i nytt fönster.

Reservrutin SAMSA - Avbrott Word, 69 kB, öppnas i nytt fönster.

Reservrutin SAMSA - Betalning Word, 69 kB, öppnas i nytt fönster.

Reservrutin SAMSA - Checklista Word, 79 kB, öppnas i nytt fönster.

Reservrutin SAMSA - Inskrivningsmeddelande Word, 75 kB, öppnas i nytt fönster.

Reservrutin SAMSA - Kallelse SIP-möte Word, 80 kB, öppnas i nytt fönster.

Reservrutin SAMSA - Meddelande till Vård och Omsorg Word, 69 kB, öppnas i nytt fönster.

Reservrutin SAMSA - Meddelande om utskrivningsklar Word, 75 kB, öppnas i nytt fönster.

Reservrutin SAMSA - Mötesbokning Word, 78 kB, öppnas i nytt fönster.

Reservrutin SAMSA - Planering Word, 83 kB, öppnas i nytt fönster.

Reservrutin SAMSA - Utskrivningsmeddelande Word, 74 kB, öppnas i nytt fönster.

Reservrutin SAMSA - Vårdbegäran Word, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Blanketter för SIP

Hämta dessa från Vårdsamverkans hemsida:

Mallar och formulär - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) Länk till annan webbplats.

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131