Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Nyhetsarkiv SITHS & HSA

  • 2020-04-17
    Uppgradering SITHS e-ID uppdaterad tidplan
    Under början av april tog Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) beslut om att utöka den dispens som givits för SITHS. Detta innebär att uppgradering kan fortgå även under hösten. Rekommendationen från Västra Götalands gemensamma Utgivarforum för eTjänstekort är dock att fortsatt jobba med frågan för att bibehålla det momentum som redan finns och tidigare satt tidplan.
  • 2020-04-03
    Förändrade förutsättningar gällande SITHS e-ID
    Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har utökat tiden för dispens för SITHS utifrån rådande situation med Covid-19. De förändrade förutsättningarna påverkar uppgradering SITHS e-ID. Arbete pågår för hur Västra Götaland ska hantera informationen och fortsatt arbete. Mer och tydligare information kommer i nästa vecka.

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131