Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Nyhetsarkiv SITHS & HSA


 • Utgivning i Stationshuset vid Regionens hus i Göteborg
  Måndagen den 4/11 öppnar vi upp utgivning av eTjänstekort i Stationshuset vid Regionens hus i Göteborg och stänger då verksamheten på Gullbergsvass.

 • Informationsmöten - förutsättningar SITHS
  Information har i veckan gått ut riktat till systemansvariga för att säkerställa SITHS när det lämnar Microsofts rotcertifikatprogram samt förberedelser inför SITHS e-ID. Vi ger nu möjlighet att delta på ett informationsmöte för att tydliggöra utskickad information.

 • Uppdatering projekt Mobila arbetssätt VG
  Projektet som tidigare benämndes Mobila arbetssätt i VG har bytt namn till Identitet och behörighet i federation VG. Syftet är att tydligare beskriva det arbete som ska genomföras, där mobilitet fortsatt är ett viktigt område.

 • Viktig information om SITHS
  Enligt vad som tidigare kommunicerats 25 juni byter vi generation för e-tjänstelegitimation från SITHS till SITHS e-ID. Hålltiderna för detta är enligt nedan:
  • 4 november – från och med detta datum har alla våra användare möjlighet att uppgradera sitt befintliga SITHS-kort till SITHS e-ID. Vi kommer dock inte påbörja detta förrän tidigast 1 januari 2020 för att ge tillräckligt med tid att testa under november och december.
  • 3 februari – alla nya kort som beställs innehåller SITHS e-ID istället för SITHS


 • Fakturering eTjänstekort
  Fakturering från Bokningsstödet åter igång

 • Leveransförseningar SITHS-kort
  Inera aviserar leveransförseningar för SITHS-kort

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131