Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Frågor och svar

Vad krävs för att få ett eTjänstekort?

+

För att kunna få ett eTjänstekort (SITHS-kort) krävs att personen finns upplagd i HSA för kommun och dess samarbetsparter och KiV för VGR och dess privata vårdgivare.

Privata vårdgivare behöver vidare ett avtal med VGR eller kommun som tydliggör att tjänsten erbjuds och under vilka förutsättningar.

Mitt kort fungerar inte

+

Testa att dra ut ditt kort, stänga ner samtliga webbläsare, sätt i ditt kort och pröva igen.
De flesta system som används med ditt eTjänstekort kan enbart hantera webbläsaren Internet Explorer 11 alt Edge i IE-läge.

Testa dina certifikat på testsidan: https://test.siths.se

Tål eTjänstekorten att spritas?

+

Korten är testade mot ISO/IEC 10373-1 testmetod där det fått ”Resistance to chemicals” vilket innebär rengöring i 60% alkohollösning utan funktionella konsekvenser.

Varför finns det en e-legitimation på mitt eTjänstekort?

+

SITHS kräver en kvalitetsgranskad utgivningsrutin för att säkert veta vem som sitter på andra sidan Internet, samt har ett spårbarhetskrav för åtkomst över huvudmannagränserna.

Fundamentet i SITHS är att den baserar sig på en giltig e-legitimation vilket innebär att en extern oberoende part har rätt att ställa upp regelverk. Därför står TeliaSonera med sin e-legitimation som garant för att processer och rutiner följs samt genomför revision av samtliga ingående landsting, kommuner och privata vårdgivare.

Ditt eTjänstekort innehåller en elektronisk legitimation från TeliaSonera. Legitimationskraven för att få ut en legitimation är striktare än att legitimera sig i samband med kreditkortsköp mm

Varför behöver man legitimera sig för att få sitt eTjänstekort?

+

Kortet innehåller din elektroniska legitimation(e-legitimation) och följer därför samma krav som gäller för körkort, pass osv.

Vilka legitimationskrav gäller för att hämta ut sitt nya kort?

+

Du ska ha en giltig, svensk godkänd legitimation.

Giltilighetstiden gäller fram till dagens datum.
De svenska godkända legitimationerna som gäller är

  • Körkort
  • Pass (den lila boken)
  • Skatteverkets ID-handling
  • SIS-märkt ID-handling
  • Nationellt ID (utfärdat av Polisen)

OBS! Legitimationen får ej vara skadad.

Varför ser jag ibland flera certifikat, och vilket ska jag välja?

+

Det ordinarie eTjänstekortet levereas med 5 st certifikat.

  • Legitimeringscertifikat Telia
  • Signeringscertifikat Telia
  • Legitimeringscertifikat SITHS
  • Signeringscertifikat SITHS
  • Rootcertifikat

• En personlig e-legitimation (Telia)
Används vid elektronisk legitimering/underskrift till exempel för att deklarera eller anmäla
föräldrapenning

• En personlig e-tjänstelegitimation (SITHS)
Används vid elektronisk legitimering/underskrift i tjänsten. Det är denna som också används för
att logga in i system nödvändiga för ditt arbete

Vad gäller när jag slutar min anställning?

+

• Byter du anställning inom VGR/kommun:
Behåll ditt kort.

• Byter du anställning mellan VGR och kommun eller kommun till kommun:
Spärra kortet, se Spärr av kort. Klipp sönder kortet genom chip och magnetremsa.

• Slutar du din anställning helt och hållet i VGR/kommun:
Spärra kortet, se Spärr av kort. Klipp sönder kortet genom chip och magnetremsa.

Vad händer om jag tappar bort eller inte hittar mina koder?

+

Dina PIN-koder är personliga och har du glömt dem så kan du låsa upp dina två koder med hjälp av PUK-koden som finns i det kuvert du fick hem i samband med att du fick ditt eTjänstekort. Se manual.
Hittar du inte eller har inte kvar ditt kuvert med koder måste du beställa en ny PUK-kod.
Använd vårt beställningsformulär för att beställa en PUK-kod. Formuläret hittar du här. Länk till annan webbplats.

PUK-koden skickas som rekommenderat brev hem till din folkbokföringsadress efter ca 3-5 dagar.

Vad gör jag om jag tappar bort eller inte hittar mitt eTjänstekort?

+

Ett förlorat kort ska alltid spärras.
Spärr av kort görs alltid till din organisations korthandläggare. Kan du av någon anledning inte komma i kontakt med din korthandläggare, kontakta Telias spärrtjänst 020-32 32 62.

Vad kostar NetID applikationen?

+

Kostnaden för licensen ingår redan i kortkostnaden, så ingen extra avgift tas ut.

Hur får jag som privat vårdgivare tillgång till KIV?

+

Uppläggning och eventuell behörighet administreras lite olika beroende vilken typ av privat vårdgivare du tillhör. Du kommer i kontakt med dem på följande sida: https://www.vgregion.se/kiv

Mitt kort har hamnat hos Tvätteriet i Alingsås, får jag tillbaka det?

+

Nej, kort som återfunnits på Tvätteriet spärras alltid då det ses som kortet är borttappat.

Jag har ingen legitimation

+

Om fullgod identitetshandling saknas så kan enbart reservkort utfärdas. Det krävs då en trovärdig intygsgivare som är personligen närvarande vid beställning av eTjänstekort (reservkort tillitsnivå 2 LoA2).

Exempel på trovärdig intygsgivare är: Chef Personalansvarig.

Intygsgivaren och mottagaren skall närvara samtidigt vid beställning.
Intyg får inte användas om beställaren innehar fullgod identitetshandling.

På beställningsblanketten ska beställaren i detta fall intyga att fullgod identitetshandling saknas. Vid utfärdande till person under 18 år som saknar fullgod identitetshandling, krävs att vårdnadshavare är intygsgivare.

Korthandläggare, eller annan person (Ansvarig Utgivare, Biträdande utgivare, ID-administratör, Reservkortsadministratör eller registeransvarig och säkerhetsansvarig) i kortorganisationen, får inte vara intygsgivare.

När kan jag hämta ut mitt kort?

+

Om du har nyttjat bokningsstödet för eTjänstekort så gör du följande.
Uthämtning av kort görs via den länk du fått genom bokningsstödet. Det skickas antingen via SMS eller epost. Har du inte få din länk, vänligen kontakta oss för information.

Har du inte nyttjat bokningsstödet, kontakta din eTjänstekortsleverantör. Se kontaktuppgifter >>

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131