Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Ny generation SITHS

2023-05-31 förtydligat versionsbenämningen av den nya Windowsklienten från 1.4 till nu gällande 2.0.

Under januari 2024 kommer SITHS byta plattform i hela Sverige, modernare och smidigare lösningar, möjligheter till Mobilt SITHS (motsvarande Mobilt BankID).

Tidplan

Januari 2024, mer information läggs ut löpande.

Vad måste varje organisation göra lokalt

Intill att nya SITHS går i produktion ska alla organisationer ha nedanstående programvaror installerade på sina datorer:

  • NetID, vi rekommenderar 6.9.0.16
  • SITHS eID Windowsklient 2.0 utan minidriver

Från att nya SITHS gått i produktion:

  • Avinstallera NetID
  • Avinstallera ”SITHS eID Windowsklient 2.0 utan minidriver”
  • Installera ”SITHS eID Windowsklient 2.0 med minidriver”

Vi avvaktar fortfarande besked från Inera AB gällande finansieringen av NetID och återkommer mer om detta senare. När Inera väl beslutar sig för att inte längre finansiera NetID får respektive organisation själva teckna avtal med Pointsharp AB som levererar NetID.

Genom ovanstående åtgärder bibehålls nuvarande funktion. För utökad funktionalitet som att anpassa egna system till Mobilt SITHS mm så hänvisar vi till Ineras dokumentation.

Testmiljö

Ursprungligen skulle testmiljön vara stängd under vecka 11-20. Med tanke på förändrad tidsplan inväntar vi ny information från Inera gällande när testmiljön kommer vara stängd.

Övriga förändringar

  • Telia e-legitimation kommer inte längre att finnas på korten
  • Underskriftscertifikaten kommer inte finnas på korten (men kan hämtas i efterhand för de som har behov), notera att den nya klienten inte stöder underskriftscertifikat
  • Du kommer bara kunna ha ett extra certifikatspar på ett kort (påverkar enbart de med anställningar inom flera organisationer)
  • En klient för Mac kommer att tas fram under våren, den kommer dock ha begränsad funktionalitet
  • Mobilt SITHS, det går redan nu att hämta programvara för detta i Apple AppStore eller Android Play.

Reservkort saknar Telias e-legitimation och levereras blanka så att de kan användas till valfri kortinnehavare. Obs! Ett reservkort kan aldrig användas till mer än en person.

Kortet kan t.ex. nyttjas av den som har förlorat sitt ordinarie kort eller har en korttidsanställning som inte uppfyller kraven för ordinarie eTjänstekort.

För att kunna hämta ut ett reservkort måste kortmottagaren finnas upplagd i KIV/HSA-katalogen där anställningen finns. Kortets giltighetstid är 10 år från produktionsdatum. Giltighetstiden för certifikat skilljer sig beroende på vilket tillvägagångssätt kortet är utfärdat.

Reservkorten har, precis som de ordinarie korten en magnetremsa, chip och Mifarechip (den beröringsfria tekniken).

Notera att respektive organisation egna vård- och omsorgssystem själva bedömer om LoA2 eller LoA3 ska krävas.

Reservkort Tillitsnivå 2 (LoA2):

Har lägre säkerhetskrav. Certifikat gäller maximalt 6 månader - men kan förlängas vid behov.

Reservkort Tillitsnivå 3 (LoA3):

Har högre säkerhetskrav och ger åtkomst till all vård- och omsorgsinformation. Certifikat gäller maximalt 6 mån.

För mig som användare

+

Normalt sett kommer din IT-organisation se till att du får korrekta klienter på din PC. Om du inte har någon IT-organisation behöver du själv säkerställa att du har korrekta versioner av NetID och SITHS eID Windowsklient installerad

För de mobila apparna till din mobiltelefon, en del organisationer tar hjälp av sin IT-organisation för att distribuera apparna till din iPhone eller Android utan att du som användare behöver tänka på det. Andra organisationer lämnar detta till respektive användare att själva hämta ned och installera från Apple Appstore eller GooglePlay.

För kommuner

+

2022-06-28 Förändringar: versionsbenämningen av den nya Windowsklienten heter numera 2.0 istället för tidigare 1.4.

Genom Västkom (västsvenska kommunalförbundens samorganisation) skickade vi i november 2021 ut information till respektive kommuns IT-ansvarig om de kommande förändringarna. I den informationen som gick ut erbjöds även ett antal seminarier under december tillsammans med Inera AB just för de kommuner som önskade mer information.

Bilagor:

För privata vård- och omsorgsgivare

+

För dig som privat vård- eller omsorgsgivare så ansvarar ni själva för att uppgradera Net iD och installera SITHS eID Windowsklient samt eventuell samordning med era IT-leverantörer (detta gäller både region/kommun samt övriga IT-leverantörer).

Information om de kommande förändringarna skickas ut från avtalsansvariga på regionen under v26.

Bilagor:


För Västra Götalandsregionen

+

I Västra Götalandsregionen har det startats ett projekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från VGR IT att säkerställa att regionens IT-infrastruktur uppfyller de krav som ställs från nästa generation av SITHS. Inom det projektet ingår att se till att alla regionens PC får SITHS eID Windowsklient installerad på sin PC.

Om du däremot ansvarar för ett IT-system som använder SITHS idag rekommenderar vi att du tar del av den information som Inera AB publicerat.

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131