Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Identitet och behörighet i federation Västra Götaland

SITIV beslutade 2019-05-14 att starta ett projekt kring förutsättningarna för mobila arbetssätt i Västra Götaland i enlighet med framtagen uppdragshandling. Detta kan sammanfattas i hantering av identitet och behörighet i federation för Västra Götaland.

Genomfört projekt har fallit väl ut och framtaget beslutsunderlag för en fortsatt implementering presenterades på SITIVs möte 2020-02-18.

Projektets rekommendation är att gå vidare med en gemensam implementering i Västra Götaland i samverkan. Detta motiveras av;

  • en attraktiv kostnadsbild
  • en robust och väl fungerande teknisk lösning för identitet och behörighet utifrån redan befintliga strukturer i Västra Götaland
  • en lösning som möjliggör förändringar över tid utan att det påverkar varje parts ingående system
  • en säker och kontrollerad lösning som möter upp nationella- och EU-krav som finns för detta område.

Lösningen som rekommenderas omfattas av upphandling och implementering av, i Västra Götaland, gemensam IdP, med Mobilt BankID, Freja eID, SITHS och medföljande autentiseringsmetoder, kopplat till HSA och möjlighet att certifieras i Sambi som tillitsfederation.

Övergripande presentation finns här

Fullständig sammanställning inklusive bilagor återfinns under dokument.

Projektet har bedrivits i samverkan med projektdeltagare och referensgruppsdeltagare från såväl kommun som VGR. Representanter finns angivna i uppdragshandling som finns under dokument.


Frågor och svar Frågor och svar
Principer för arbetet

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131