Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Utgivningsorganisationen

SITHS styrs av såväl internationella som nationella regelverk vilket samordnas av SITHS Policygrupp på nationell nivå. Inom Västra Götaland finns en Ansvarig Utgivare och en Säkerhetsansvarig. Varje förvaltning eller kommun med kortutgivning har därutöver en Biträdande Utgivare (BU) som ansvarar för den egna organisationens/förvaltningens utgivning. Samtliga BU bjuds in till Utgivarforum som hanterar samordningen för livcykelhantering av eTjänstekort för kommuner och region i Västra Götaland.

Samverkan på en strategisk nivå sker i SITIV med direktörsrepresentation från både kommun som region. På en operativ nivå hanteras samverkan i GITS – Gemensam Information och TjänsteSamordning i Västra Götaland.

Utgivarforum

I UtgivarForum finns respresentanter för såväl VGR som kommun i enlighet med den utgivning som finns i Västra Götaland, se karta. Gruppen arbetar för att vidmakthålla och utveckla utgivningen i Västra Götaland.

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131