Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Utgivningskontor

I nedan karta visas samtliga utgivningskontor som finns tillgängliga i Västra Götaland. De som är markerade med en blågul kartnål är gemensamma och kan nyttjas av anställda inom VGR, de 49 kommunerna samt privata vårdgivare med avtal med kommun eller VGR. Utgivningskontor markerade med en röd gubbe hanterar än så länge enbart anställda inom VGR.

Sätta upp eget utgivningskontor

I Västra Götaland finns möjlighet att sätta upp egna utgivningskontor för SITHS i den gemensamma organisationen. Syftet är att:

  • Öka den geografiska spridningen av möjliga utgivningskontor för SITHS i Västra Götaland.
  • På ett enkelt och kostnadseffektivt sätt öka tillgängligheten för anställda i behov av SITHS-kort.
  • Minska resande för anställda i Västra Götaland i behov av SITHS-kort.


Krav och checklista för att sätta upp utgivningskontor

+

I den gemensamma utgivningsorganisationen har överenskommelse, krav och checklista tagits fram för utgivningskontor. I dokumenten nedan sammanfattas krav ihop med process för att sätta upp eget utgivningskontor.

Viktigt att tänka på är att nya utgivningskontor sätts upp för att hantera Västra Götaland i sin helhet, dvs såväl anställda i kommuner som VGR kan boka in sig för fotografering och uthämtning av SITHS-kort.

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131