Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Certifikat till befintligt kort

Anställd inom VGR, kommun eller privat vårdgivare kan använda sitt befintliga (ordinarie) kort även hos en annan organisation.
Kravet för att kunna beställa certifikat till befintligt kort är att kortinnehavaren måste finnas i KIV/HSA-katalogen på den platsen som är uppgivet i beställningsformuläret nedan

Viktig information

+

Västra Götalands Läns RA-organisation accepterar att andra SITHS-anslutna lägger sina certifikat på våra kort, samt att vi accepterar att lägga våra certifikat på andras kort. Detta kan påverka funktionen och det behöver informeras kortinnehavaren att:

  • Det kan vara svårt att särskilja vilket certifikat som skall väljas då det inte alltid framgår vilken organisation det är utfärdat av.
  • Det är inte alltid lämpligt att ha flera certifikat på samma kort då vissa system inte klarar av detta utan alltid går på det sista tillagda certifikatet.
  • Nedladdning av certifikat till befintligt kort raderar inte eller på annat sätt skadar originalcertifikatet.
  • Vid hämtning av nytt certifikat används alltid e-legitimation (inte SITHS-certifikat).
  • De båda certifikaten är dock lätta att förväxla då de ser lika ut - ditt namn, (certifikat från Västra Götalandsregionen har alltid extratecken efter namnet).

Västra Götalands Läns RA-organisation tillhandahåller ett certifikat för nedladdning, ansvaret att tanka ned certifikatet är upp till respektive kortinnehavare som också ansvarar att följa eventuella regelverk från kortutgivaren rörande hantering av sitt eTjänstekort.

Så här beställer du och laddar ner ditt certifikat

+
  1. Fyll i alla uppgifter som finns på det elektroniska beställningsformuläret, se nedan.
  2. Certifikatet skapas utifrån angiven information i beställningsformuläret.
  3. Kortinnehavaren laddar ner själv certifikaten till kortet via https://minasidor.siths.se Länk till annan webbplats. (Självadministration).
  4. För hjälp hur du laddar ner certfikaten, använd denna Lathund Länk till annan webbplats.

Beställningsformulär för certifikat till befintligt kort


6
Uppgifter om utsedd korthandläggare


Uppgifter om utsedd korthandläggare
Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131