VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kontakt

VästKom övergripande & Regional utveckling

Ann-Charlotte Järnström
Direktör VästKom

Telefon: 0700 - 87 86 10  
e-post: ann-charlotte.jarnstrom@vastkom.se

KONTAKT

Johanna Hansson
VD-assistent | Kommunikatör | Administratör

Telefon: 073-901 60 15  
e-post: johanna.hansson@vastkom.se

Digital verksamhetsutveckling

Karl Fors
Enhetschef Digital verksamhetsutveckling

Telefon: 072-566 30 70
e-post: karl.fors@vastkom.se

Välfärdsutveckling

Anneli Assmundson Bjerde
Enhetschef Välfärdsutveckling

Telefon: 073-335 85 16
e-post: anneli.bjerde@vastkom.se

Charlotta Wilhelmsson 
Strateg Välfärdsutveckling

Telefon: 070-342 81 77
e-post: charlotta.wilhelmsson@vastkom.se

 

 

Jeanette Andersson
Strateg Välfärdsutveckling

Telefon: 073-803 73 11
e-post: jeanette.andersson@vastkom.se

Kontakta VästKom

VästKom
Postadress: Box 5073 402 22 Göteborg
Besöksadress: Anders Personsgatan 8, Göteborg
Telefon: se respektive medarbetare ovan
E-post: info@vastkom.se
Org nr: 858501-2084

Senast ändrad 2020-03-03


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 |GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084